Velkommen til vårens medlemsøte i DNS.

På møtet skal det velges ny Formand (styreleder i studentersamfundet) og to styremedlemmer, allle for en varighet på ett år.

Alle medlemmer og SiO-registrerte studenter kan sende inn forslag til sakslisten. Forslag må være styret eller ledelsen i hende innen to uker før møtet avholdes. Saker kan sendes på mail til .

Foreløpig saksliste:

1. Orienteringer fra direktøren i Det Norske Studentersamfund og daglig leder i Chateau Neuf A/S

2. Valg av formand og to styremedlemmer.

Interesserte kan melde sitt kandidatur til valgomiteen. Frist for å melde sitt kandidatur er søndag 15. april.

3. Medlemskapsordningen. (Vedtakssak)

Styret har i styremøte tirsdag 10. april bestemt at ordningen med rabatt på servering ved kjøp av medlemskap opphører, og erstattes med en generell studentrabatt. I denne forbindelse ønsker styret å fremme en diskusjon rundt medlemskapsordningen, med sikte på å vedta en ny ordning, eller at eksisterende ordning opprettholdes.

Styret kommer til å presentere sine forslag til endringer i medlemskapsordningen, og inviterer også medlemmene til å komme med innspill til saken.

Foreløpige sakspapirer med styrets forslag til endringer i medlemskapsordningen samt eventuelle innspill som er kommet inn sendes ut mandag 18. april. Endelige sakspapirer foreligger to uker før møtet.

Vel møtt!

Kilde: Facebook