Dette er eit kurs for vaksne som har planar om å fortelja livshistoria si (om fag, yrke, bedrift, lokalmiljø, familie, organisasjon - eller anna). Målet er at alle skal koma i gang i løpet av kurset. Me skal innom fleire måtar å publisera på: Bok, artikkelsamling, munnleg historie, blogg, Les detaljar på kurssida http://Mitt.Memoar.no

Kilde: Facebook