Stavanger SU inviterer alle SUere til skriveverksted og plakatworkshop! Her skal vi brainstorme og hjelpe hverandre med å skrive kampanje-relaterte leserbrev som vi kan sende til aviser. Dersom du ikke vil skrive leserbrev skal vi også sette sammen en plakat som handler om barnefattigdom i Norge og/eller Stavanger! Vi er åpne for alle ideer. Vi ønsker også at folk blir med på å etterfylle kampanjeplakatene våre rundt i byen! Det blir gøy!

Kilde: Facebook