Dette kurset tilsvarer 15 timers HMS-opplæring og kan dokumenteres i HMS-dokument 3.1.2 Verneombudets opplæring og 2.3.8 Leders HMS-opplæring.

HMS forfrisker arbeidsmiljøet!
Dette er HMS kurset som gir deg innføring i hva et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer for barnehagen. To kursdager som vil inspirere og kanskje til og med overraske deg :) Kurset bygger på dialog, refleksjon og aktiv bruk av deltakernes egne erfaringer. Målet er at deltakeren skal oppnå innsikt og kunnskap om hvordan ledelsen, tillitsvalgte og verneombud kan arbeide for å utvikle et godt arbeidsmiljø.

Grunnkurset i HMS er godkjent som en del av lovkravet om 40-timers HMS-opplæring for verneombud. Vi anbefaler at styrer/daglig leder også deltar på. Alle deltakere får utlevert kursbevis etter fullført HMS kurs

Kursholder Bodil Løken er utdannet førskolelærer og har bakgrunn fra både SFO, kommunale og private barnehager. Hun har 20 års erfaring som daglig leder i foreldredrevet barnehage. Bodil er kjent for å ha et brennende engasjement i HMS. Hun har god formidlingsevne og erfaring som gir henne innsikt i de mange utfordringene det er å være leder i en barnehage.

OBS!
På grunn av nytt lovverk i forbindelse med GDPR som trer i kraft i 2018, -vil kurset inneholde minst 1 time av dette viktige tema, slik at alle våre kunder blir oppdatert på lovendringene før disse trer i kraft.

Praktisk informasjon

Å ha StyrerAssistenten er ikke et krav på våre HMS Grunnkurs.
Eksempelmaler fra Bransjeprogrammet StyrerAssistenten vil bli brukt gjennom kurset, og dere som ikke har StyrerAssistenten vil ha mulighet til å låne PC gratis med en demonstrasjonsbase av programmet.

Kilde: Facebook