Hva er Barn-Nett eAsy?
Gratis appen er utviklet for å hjelpe våre kunder til å innfri HMS - og dokumentasjonskravene som stilles. Den er også en forlengelse av StyrerAssistenten. Alt som registreres i appen kommer direkte inn i StyrerAssistenten. Slik unngår man mellomledd som resulterer i store papirbunker på skrivebordet.

Hvorfor skal du bruke Barn-Nett eAsy?
Når personalet benytter appen aktivt, jobber dere også aktivt med HMS på en mer effektiv måte.
Når du bruker sjekklister i app ivaretar du lovens krav om at de ansatte skal delta aktivt i HMS arbeidet
Dere sparer tid og miljø ved å unngå utskrifter.
Dokumentasjon i form av sjekklister, loggføring, risikovurdering og skanning av viktige notater kommer rett inn i styreren sitt arkiv i StyrerAssistenten.
Du kan ta bilde av skade på barn, eller spikeren i lekestativet for å dokumentere avvik.
Pedagogen med smartphone kan skanne foreldresamtalen, kontrakten på medisinering, notatene fra foreldresamtalen eller taushetserklæringen med mobilen.
eAsy! -helt enkelt!

Det er fortsatt Styrer som har kontroll
Det er Styrer som velger hva personalet skal se av sjekklister i appen. Styrer velger også om sjekkpunktene skal være obligatorisk å fylle ut eller ikke. Det er derfor viktig at du vet hvordan du skal publisere, endre og deaktivere lister og sjekkpunkter, og ikke minst hvordan data hentes fremigjen i StyrerAssistenten. Det er dette vi har laget Barn-Nett eAsy kurs for.

Dette kurset tilsvarer 7 timers HMS-opplæring og kan dokumenteres i HMS-dokument 3.1.2 Verneombudets opplæring og 2.3.8 Leders HMS-opplæring (med forbehold om at Grunnkurset i HMS er gjennomført i forkant).

Kilde: Facebook