Jærnåttå utfordra fire av dei beste slaktarane på Jæren: Ta med deg dei beste burgarane og pølsene du har, så lagar me grillfest.

Alle tok utfordringa!

På Føre musikken på fredagen under Jærnåttå kjem
Håland - Slakterbutikk & Edeståvå frå Klepp
R. Skretting As frå Varhaug
M Opstad AS - Slakterforretning frå Nærbø
og Malmin & Orre frå Klepp Stasjon

Dei har med seg utvalde burgarar og pølser som me hiv på grillen, Jærnåttå stiller med tilbehør av høgaste kvalitet - resultatet er grillfest med dei beste burgarane og pølsene på Jæren.

Dette er eit arrangement med svært få billettar, kjøp i dag for å vera sikra plass:
https://jaernatta.ticketco.events/no/nb/e/jaernatta2018/fmfe

Dørene opnar 16:00, servering frå grillane 17:00-19:00. Du rekk konsertane på torget.

Velkommen til grillfest!

Helsing Jærnåttå, Malmin & Orre, R. Skretting slakterforretning, M Opstad Slakterforretning og Håland Slakterbutikk

NB! Likar du betre kvite dukar og fine dining får du det på Føre Musikken Laurdag.

Kilde: Facebook