NSHU inviterer alle studenter og ansatte ved NHS til årsmøte tirsdag 8. mai kl 12:00 i EAL H-211.
Saker som skal behandles er bl.a. valg av nytt arbeidsutvalg, godkjenning av arbeidsprogram, budsjett og regnskap. Sakspapirer vil bli lagt ut i god tid før møtet.
Ønsker du å sitte i arbeidsutvalget eller arrangementskommiteen det neste året? Har du saksforslag årsmøtet bør behandle? Har du forslag til endringer i vedtekter eller arbeidsprogram? (disse finner du på www.nhsu.no)
Send en epost til da vel :)

Vel møtt.

Kilde: Facebook