Velkommen til felles pinsegudstjeneste i Ålgård kirke i samarbeid med Baptistkirken og Gjesdal sokn.

Tale v/ Magnar Mæland
Lovsang, nattverd og forbønn.

Eget barneopplegg i andre del av gudstjenesten.

Kirkekaffe etter gudstjenesten

Kilde: Facebook