Søndag 6. Mai kl 17:00 - 19:30
Lær praktisk meditasjon for å rense bort gammel negativitet og skap en fremtid som er fri fra lidelse og problemer.
Alle opplever problemer og vanskeligheter gjennom livet. Daglig opplever vi uønskede hendelser og vi kan synes det er vanskelig å oppnå det vi ønsker å finne, fred og tilfredsstillende.
Gjennom en en økt forståelse for karma kan vi begynne å forstå de faktiske grunnene til våre vanskeligheter. Du vil lære praktisk meditasjon for å rense sinnet og på denne måten løsrive oss fra den gamle negativitet og skape en fremtid fri fra lidelse og problemer.

Lærer Gen Tubchen Kelsang
Undervisning på engelsk.
Servering av enkel vegetarisk kveldsmat.
Pris: 350,-
15% for studenter og honnør.
Påmelding her.

For spørsmål:

+47 45 05 19 28

Learn practical meditations to purify past negativity and create a future free from suffering and problems. We all experience many problems and difficulties throughout our life. Everyday we seem to experience unwanted things and we find it difficult to fulfil all our wishes and find real peace and contentment. During this course we can discover the actual cause of our difficulties by gaining an understanding of the law of karma and learn practical meditations to purify our mind. In this way we can let go of our past negativity and create a future, which is increasingly pure and free from suffering and problems.
Go Back

Kilde: Facebook