❕OBLIGATORISK❕

Nå som fadderrekrutteringen er over vil vi gå inn i prosessen der alle som har meldt seg på som faddere blir scannet av Studentpartner. I løpet av uke 15 vil det bli sendt ut bekreftelser på fadderplassen, informasjonen nedenfor gjelder de som mottar denne mailen. Dersom du skulle få avslag på fadderplassen før datoene nedenfor, kan du se bort i fra denne informasjonen.

I år vil Fadderullan holde to motivasjonskurs, det er obligatorisk å delta på ett av dem om du ønsker å være fadder. Motivasjonskursene vil foregå i Finn Øien auditorium, og du kan velge hvilket du ønsker å delta på.
______________________________________________________
Enten
17. april kl: 17:00 (Norsk)
Med intern foredragsholder + EKSTERN foredragsholder

Eller
18. april kl: 17:00 (Engelsk)
Med intern foredragsholder
______________________________________________________

Når motivasjonskurset er ferdig skal det leveres inn fadderkontrakt, på denne måten vil vi registrere hvem som møter opp. Dersom man ikke møter opp vil man automatisk miste sin fadderplass.

LURER DU PÅ HVEM ÅRETS FOREDRAGSHOLDERE ER?
FØLG MED PÅ MANDAG 👊🏽

//

❕MANDATORY❕

After the buddy recruitment everyone who has registered as a buddy will be scanned by Studentpartner. During week 15, confirmations will be sent to those who are qualified to be a buddy, the information below applies to those who receive this mail. If you were denied your spot as a buddy before the dates below, please ignore this information.

This year Fadderullan will arrange two information meetings, and it is mandatory to attend at one of them to be a buddy. The meetings will find place in Finn Øien auditorium and it is up to you which of them you attend. The course will only be held in english April 18th.
______________________________________________________
Either
April 17th at 17:00 o’clock

Or
April 18th at 17:00 o’clock
(This will be held in english)
______________________________________________________

Once the motivation course is completed, the buddy contract will be submitted, in this way we will register who will meet up. If you do not meet up, you will automatically lose your spot!

Kilde: Facebook