NSF har valgt Trondheim som arena for vår andre fagdag i 2018. Blir på Scandic Solsiden i Trondheim.

Dette er kun for medlemmer og pårørende i Norsk Sarkoidose Forening.

ANDERS TØNDELL OM SARKOIDOSE
SELVHJELP NORGE - SELVHJELP SOM MULIGHET

Program for dagen
10:30-12:00 Anders Tøndell
12:00-13:15 Lunsj/pause
13:15-15:30 Selvhjelp Norge

Pauser ved behov

Anders Tøndell, St.Olavs og NTNU
Anders Tøndell er overlege ved Avd. for lungemedisin og
ved Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet,
og forsker ved Institutt for klinisk og molekylær medisin
(IKOM) ved NTNU i Trondheim. Hans interessefelt
er immunsystemet i lungene, med vekt på cellulær
immunologi i respirasjonssystemet, blant annet ved
sarkoidose.

Tema: Nyheter innen sarkoidose og ev. forskning på
sarkoidose? Hva skjer innen vår sykdomsgruppe?
Det blir satt av litt tid på slutten av foredraget til spørmål
og svar.

Selvhjelp Norge, Hedmark og Oppland
Erna Majormoen er en fantastisk formidler som gir deg
en opplevelse av å bli hørt. Hun er sykepleier med en
mastergrad i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid. Erna
har bred arbeidserfaring fra første- og andrelinjetjenesten
innen både somatikk, rus- og psykiatri, samt utdanning og
erfaring fra ledelse, prosjektledelse og frivillig arbeid.

Tema: Selvhjelp som verktøy og mulighet - mestring i
hverdagen.

Det legges vekt på dialog underveis.

Praktisk informasjon
Reise og opphold må bekostes selv. Det blir en liten
egenandel for lunsj på kr. 200,- per person. Dette gjelder
for både medlemmer og pårørende. Betales med kort
eller kontant når dere kommer. OBS! Det er bindende
påmelding, det vil si at hvis du ikke varsler oss om at du
ikke kan komme etter at du er påmeldt, må du betale
egenadelen likevel.

Foredragene blir filmet og lagt ut på medlemssiden i
etterkant.

Påmelding kan gjøres på følgende måter:
Gjennom et eget skjema på vår nettside sarkoidose.no. https://sarkoidose.no/pamelding-til-fagdag-i-trondheim-22-september-2018/
Per e-post til .
Ved å ringe Rune Borgan Isaksen på mobil: 90261947.

Påmeldingsfrist 9. september.

Kontakt oss hvis du lurer på noe.
Velkommen!

Kilde: Facebook