Har måten vi organiserer verden på en historie? Har galskapen alltid vært den samme? Har begrepene våre alltid hatt den samme betydningen? Dette er noen av spørsmålene den franske filosofen og idéhistorikeren Michel Foucault stilte seg og forsøkte å besvare gjennom sitt forfatterskap. Svarene han kom frem til la grunnlaget for det som senere har blitt kalt den postmoderne tilstand. Akademisk Vorspiel har samlet tre av rikets kvasseste akademikere til en samtale om Foucaults betydning for historiefagene og hvorfor hans teorier fortsatt er aktuelle.

Vi har vært ekstremt heldige og fått med oss professor i idéhistorie Ellen Krefting (UiO), professor emeritus Fredrik Engelstad (UiO), og professor i historie Svein Atle Skålevåg (UiB).

Kveldens ordstyrer er Jakob Kaaby Hellstenius, som studerer historie ved Universitet i Oslo. Han har tidligere ledet Akademisk Vorspiels arrangement «Hva er historisk sannhet?»

Arrangementet vil foregå på Klubbscenen fra klokka 18, men møt opp før om du vil sikre deg plass.

Kilde: Facebook