Arbeidsutvalget skal forberede saker til fellesnemndas møter og har også vedtaksmyndighet i visse sakstyper. Arbeidsutvalget ledes av Christine Sagen Helgø. Jostein Eiane er nestleder. Sakene legges ut en uke før møtet: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Boards/Details/243010

Kilde: Facebook