Vi er trans nok, bedre helsetilbud nå!

Rapporten "Rett til rett kjønn – helse til alle kjønn" slår fast at tilbudet om kjønnsbekreftende behandling i Norge er for dårlig. Den siste tiden har situasjonen forverret seg gjennom medieutspill og nye retningslinjer fra Rikshospitalet (NBTS). Nå må noe gjøres!

For få mennesker får hjelp, det tar for lang tid og hjelpen som gis er ikke tilpasset den enkelte pasient og er ikke faglig forankret.

I medieutspill den siste tiden går NBTS - Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme aktivt ut og feilkjønner sine pasienter, mens de på sine nettsider oppfordrer foreldre til å ikke la barn leve i tråd med eller utforske egen identitet. I tillegg nekter de å hjelpe mennesker som har mottatt kjønnsbekreftende behandling andre steder enn hos dem.

Rikshospitalets menings- og behandlingsmonopol er skadelig for mennesker som opplever kjønnsdysfori, og strider i mot faglige retningslinjer og forskning på feltet.

Vi krever derfor at:

  • NBTS sitt behandlingsmonopol avvikles.

  • Flere helsepersonell må få kompetanse til å kunne gi kjønnsbekreftende behandling. Denne kompetansen må komme fra andre fagfolk enn de som nå jobber ved NBTS.

  • At det utarbeides nasjonale faglige retningslinjer på feltet,
    og at internasjonale retningslinjer legget til grunn for dette arbeidet sammen med rapporten "Rett til rett kjønn- helse til alle kjønn" og diagnosemanualen ICD 11.

  • Ikke-binære, pasienter med somatiske og/eller psykiske diagnoser eller pasienter som har fått hjelp utenfor NBTS, må også tilbys tilpasset helsehjelp. I tillegg må transpersoner uten permanent opphold også få tilbud om helsehjelp og oppfølging.

Arrangementet skjer i regi av FRI Bergen og Hordaland og Harry Benjaminsen Ressurssenter Vest (HBRS Vest). Andre organisasjoner oppfordres til å slutte seg til ved å sende en mail til

Tilsluttede organisasjoner:
- Grønn Ungdom Hordaland
- Rødt Bergen
- Hordaland Sosialistisk Ungdom
- Bergen Sosialistisk Ungdom
- Skeive Studenter - Queer Student Group, Bergen

Kilde: Facebook