Veilederutdanning på nett.
Du kan nå ta denne utdannelsen nettbasert. Undervisningen foregår over vår nettbaserte læringsplattform.
Utdannelsen består av 6 moduler. 4 av modulene går over nettet, og 2 samlinger foregår i Oslo. Undervisningen over nettet foregår på kveldstid, Kl. 17.30 – 21.00, og samlingene i Oslo er i helger.

Les mer og meld deg på her: https://foreldrekompetanse.no/utdannelse/

For deg som vil veilede foreldre og personale som jobber med barn.
- Ønsker du å støtte barn og foreldre som sliter med relasjoner og konflikter?
- Ser du konflikter mellom barn, ansatte eller foreldre på din arbeidsplass, og ønsker å kunne gjøre mer?
- Ønsker du å skape et bedre miljø på din arbeidsplass for barn og ansatte?
- Er det mye konflikter i barnegruppen? Eller barn som faller utenfor?
Vil du styrke barns sosiale og emosjonelle utvikling?
- Og også styrke motivasjon og læringsevne?
- Møter du barn som har opplevd traumer, stress og lignende?

Hvem passer utdannelsen for?
Enten du jobber med barn i barnehage, i skole, i institusjoner, barnevern eller lignende, eller selv har barn, gir denne utdannelsen deg konkrete og praktiske verktøy du kan bruke fortløpende i din hverdag. Og som er spesielt nyttige når relasjoner preges av konflikter og høy intensitet.
Du lærer å anvende dette i praksis i din egen hverdag, og gir deg også et grunnlag for å veilede og undervise andre, enten det er foreldre eller ansatte.

Uttalelser fra tidligere deltagere:
“Jeg har alltid sett på meg selv som veldig anerkjennende i forhold til barn, og nå innser jeg at barna nok ikke alltid har sett det på samme måte. Her lærte jeg å virkelig forstå hva annerkjennende kommunikasjon betyr i praksis, og hvordan jeg kan anvende det også i krevende situasjoner”.

“Utdannelsen har gitt meg en større trygghet på tema konflikthåndtering. Jeg bruker verktøy jeg har lært på kurset til daglig i forhold til mine egne barn og i barnehagen. Det har vært lærerikt og spennende, og jeg føler at jeg er enda mer bevisst og observant i situasjoner. Jeg klarer å lese situasjonene mye bedre og kan handle deretter”.

“For oss som jobber i barnehage er det en trygghet å ha denne kunnskapen i møte med foreldre som ønsker råd og veiledning”.

“Kurset er lærerikt også for folk som har gode kunnskaper i konflikthåndtering fra før. Det har gitt meg bedre innsikt i forskjellige fagområder relatert til relasjoner med barn (utviklingspsykologi, traumeteori, hjernens utvikling og tilknytningsteori, læringsmotivasjon etc) og gitt meg den nødvendige bakgrunnskunnskapen for å kunne undervise med sikkerhet i relasjonsbasert konflikthåndtering.
Jeg tok kurset i hovedsak med tilstedeværelse via skype fra utlandet og det var helt problemfritt, selvom det selvfølgelig er hyggeligere å være tilstede”

Les mer og meld deg på her: https://foreldrekompetanse.no/utdannelse/

Datoer nettbasert utdannelse oppstart september 2018:
Du kan nå ta denne utdannelsen nettbasert. Undervisningen foregår da over vår nettbaserte læringsplattform. Undervisningen blir også tatt opp, slik at du kan se eventuelle deler du ikke får med deg senere.
Utdannelsen består av 6 moduler. 4 av modulene går over nettet, og 2 samlinger foregår i Oslo. Undervisningen over nettet foregår på kveldstid, Kl. 17.30 – 21.00, og samlingene i Oslo er i helger.

Datoer:
1. modul. Nettbasert.
17 og 18. september. Kl. 17.30 – 21.00.
25 og 26. september. Kl. 17.30 – 21.00.
2. Modul. Nettbasert.
Mandag og tirsdag 5 og 6. november. Kl. 17.30 – 21.00.
Mandag og tirsdag 12 og 13. november. Kl. 17.30 – 21.00.
3. modul. Samling i Oslo.
Lørdag og søndag 5 og 6. januar 2019. Kl. 08.30 – 16.00.
Lunsj inngår i kurspakken. Middag på lørdag kveld.
4. modul. Nettbasert.
Mandag og tirsdag 4 og 5 februar. Kl. 17.30 – 21.00.
Mandag og tirsdag 11 og 12. februar. Kl. 17.30 – 21.00.
5. modul. Nettbasert.
Mandag og tirsdag 18 og 19. mars. Kl. 17.30 – 21.00.
Mandag og tirsdag 25 og 26. mars. Kl. 17.30 – 21.00.
6. modul. Samling i Oslo.
Lørdag og søndag 11 og 12. mai. Kl. 08.30 – 16.00.
Lunsj inngår i kurspakken. Middag på lørdag kveld.

Les mer og meld deg på her: https://foreldrekompetanse.no/utdannelse/

Kilde: Facebook