YT-Stafetten er ein morosam stafett på 5 etappar. Kvar etappe er på mellom 750m – 1250m.

Stafetten er open for både bedrifter, familiar og vennelag.

Start: Kl. 13.00 - slik at du rekk og å stilla på 5km (kl.14.00) eller originaldistansen i KnarvikMila - 10 km (kl. 15.00).

Premiering: Det er tidtaking og premiering til dei 3 beste laga. Deltakarane på stafetten er med i trekkinga av premiane, som vert trekt ut på startnummer, på lik linje med andre deltakarar på Knarvikmila.

Klassar: Det er berre ein klasse, open klasse.

Prisar: 800,- (innan 1. august), 1000,- (innan 30. august), ingen etterpåmelding

Kilde: Facebook