Vi tar debatten angående
Rettssikkerhet i barnevernssaker - barnas rettssikkerhet, foreldrenes rettssikkerhet.

Fokus På Barnevernet er opptatt av at rettssikkerheten i barnevernsaker skal være godt ivaretatt for å sikre at Rett barn får Rett hjelp til Rett tid.

Vi har med oss visedirektøren i Bufdir, Kjetil Andreas Ostling til å svare på spørsmål fra blandt annet Yngve Nedrebø og Elvis Chi Nwouso. Vi forsøker å få fler med oss i panelet.

Tema for debatten:
- Dokumentasjon og arkivering

  • Habilitet og interesseblanding

  • Kommersielle aktører og bl.a. deres forhold til forvaltningslovens krav

  • Kontroll og oppfølging

  • Barnas beste?

Kilde: Facebook