CAROLINE EIDSTEIN DAHL og RUTH SOLVEIG STEINSLAND med ENSEMBLE
Telemann, Petter Dass og Luther – barokke sonater og salmetoner med variasjoner
I anledning at det var 250 år siden Georg Philipp Telemanns død og 500-år siden reformasjonen i 2017, tilbyr vi et konsertprogram bygget rundt musikk av Telemann og salmer med variasjoner. «Vi» er blokkfløytistene Caroline Eidsten Dahl og Ruth Solveig Steinsland. Vi tar med oss cellisten Anna Waldingbrett Carlsen, og vil spørre en cembalist/organist fra Bergen om å falle inn i gruppa som den fjerde musikeren. I tillegg til musikk av Telemann, ønsker vi også å spille litt friere 1600-tallsmusikk og forberede egne variasjoner over salmer av Petter Dass og Luther- basert på historiske variasjons- og improvisasjons-teknikker.

Ruth Solveig Steinsland, blokkfløyte
Caroline Eidsten Dahl, blokkfløyte
Anna Waldingbrett Carlsen, cello
Cembalist annonseres senere

Foto: John Hughes

Museet er åpent fra kl. 13 til 15
Voksen kr. 80
Student kr. 40
Barn u/16 år gratis
BT Fordel - halv pris for inntil 2 voksne

Bymuseet i Bergen er glad og stolt over å kunne invitere publikum til konserter på våre arenaer. Vi har i flere år samarbeidet med Foreningen Antikk Musikk om konsertserier i Latinskolen og på Damsgård Hovedgård. De to byggene er begge fra 1700-tallet og de gir derfor konsertene en intim og på mange måter riktig ramme, samtidig som konsertene gir oss muligheten til å formidle byggene på en ny og veldig god måte.

Kilde: Facebook