Her vil det legges det ut informasjon om Rangøysamlinga 2018.
Påmeldinger og mer utfyllende info kommer i slutten av april mnd.
Enn så lenge gjelder det å sette av helga i uke 38 :-)
https://sites.google.com/site/rangoya/home

Kilde: Facebook