Åpent møte for AFS Romerike
Nye søkere, vertselever og returees ønskes spesielt velkommen
Fortellinger: " Mitt utvekslingsår"

Kilde: Facebook