Vår store satsing innenfor velferd i år er: Unge utenfor

Se hele programmet her:
http://bit.ly/UngtUtenforskapG

En konferanse om ungdom utenfor skole og arbeid
70 000 unge under 30 år står utenfor arbeid og skole, ifølge Nav, 1 av 3 unge faller ut av videregående opplæring og antall unge uføre øker.

Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til at unge blir uføre. Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i det norske samfunnet i dag. Omkostningene er store både for samfunnet og for de unge det gjelder. På konferansen ser vi nærmere på hva som må og kan gjøres for å hjelpe unge utenfor:

Velkommen til Ungt Utenforskap - Gardermoen.

Denne konferansen arrangeres også i Bergen, da med et litt annet program. Se mer om denne konferansen her:
http://bit.ly/UngtUtenforskapB

Kilde: Facebook