Er det et tegn i tiden at offentlige menneskers privatliv stadig blir løftet frem i offentligheten? Hva gjør det med den offentlige debatten og de som velger å oppholde seg der?

Sverre Nyrønning leder debatten.

I panelet:

Svein Øverland, psykolog som er spesialist innen barne- og ungdomspsykologi og rettspsykologi. Øverland arbeider til daglig som seksjonsjef ved Sentral Fagenhet for tvungen omsorg, Avdeling Brøset, St. Olavs hospital. Han har deltatt aktivt i debatten rundt #MeToo-kampanjen.

Anki Gerhardsen, Journalist, mediekritiker, teaterkritiker og samfunnsdebattant. Skriver fast mediekritikk for Aftenposten. Hun har tidligere undervist i journalistikk ved Universitetet i Nordland.

Kulturtorget, hovedbiblioteket. Gratis inngang.

Kilde: Facebook