Målet med kurset er å gjøre deltakerne i stand til å lede turer for DNT Drammen og Omegns og andre medlemsforeninger i fjellet sommerstid. Kurset er lagt opp som to helgeturer der alle temaene blir tatt opp og gjennomført både teoretisk og i praksis.

Under kurset går vi bl.a. gjennom disse emnene:
Orientering, turplanlegging, veivalg, værforhold, grunnleggende fysiologi, nedkjøling, førstehjelp, nattorientering og ledelse av turer sommerstid.

Opptakskrav:
Gjennomført og bestått de tidligere modulene i turlederstigen (trinn 1 Ambassadørkurs og trinn 2 Grunnleggende turlederkurs)
Kunne dokumentere gode kunnskaper om orientering og om ferdsel i høyfjellet
Vise til erfaring fra turer over flere dager i høyfjellet
Erfaring som turleder på turer i nærområdet
Medlemskap i DNT

Sted for kurset:
Første helg på Mårbu, Hardangervidda.
Andre helg på Dalabu, Norefjell og Eggedalsfjella.

Datoer for kurset:
Kurset består av to deler.
Del 1: planleggingsmøte på DNT Drammen og Omegns kontor onsdag 29. august kl 18-21. Tur fredag 31. august - søndag 2. september.
Del 2: planleggingsmøte på DNT Drammen og Omegns kontor onsdag 12. september kl. 18-21. Tur fredag 14. - søndag 16. september.

Man må delta på begge delene for å bli godkjent som sommerturleder, delene må tas i rekkefølge. Merk at kurshelgene starter fredag ettermiddag kl. 15 i turområdet og varer til søndag kveld.

Intruktører:
Christine Hægstad og Vibeke Clausen

Pris:
Kr 3 500,-.
Prisen dekker turlederbok, instruksjon, overnatting på hyttene, fullpensjon på betjent hytte og fellesmiddag på ubetjent hytte. Tørrmat på ubetjent hytte samt transport kommer i tillegg og må betales av den enkelte kursdeltager.
Halv pris for ungdommer/studenter t.o.m. 26 år.

Turlederne har anledning til å få refundert kursavgiften av lokal medlemsforening. Dette avtales med med den enkelte forening.

Søknad og søknadsfrist:
Forhåndspåmelding på nett, fyll ut søknadsskjema og send det inn innen frist 01.06.2018.
Tilbakemelding og informasjon sendes deltakerne innen 15.06.2015.
Søknadsskjema sendes på epost til .

DNT Drammen og Omegn forbeholder seg retten til å prioritere opptak av turledere i egen forening. Sammen med søknaden sendes en anbefaling fra medlemsforeningen og bekreftelse om at de vil benytte personen som turleder dersom vedkommende består kurset.

Mer informasjon kan du få ved henvendelse til DNT Drammen og Omegn ved Thea Hajum Utvik, , 32 25 51 40 eller Christine Hægstad, , 95 20 20 44.

Søknadsfristen er 1. juni 2018.

Kilde: Facebook