Siden 2011 har Vest-Agder-museet arrangert en årlig regatta for klassiske norske plastbåter. Dette som ledd i museets satsing på å bevare, formidle og dokumentere Sørlandets unike plastbåthistorie. I tillegg ønsker vi at dette skal være en arena hvor entusiaster samles.

Arrangementet er gratis.
Maritime familieaktiviteter i aktivitetshuset, 80kr pr. person eller 250kr for familie.

Mer informasjon om årets regatta og program kommer snart.

Velkommen!

Kilde: Facebook