Mer informasjon om innhold, sted og bidragsytere kommer fortløpende

Arrangementet er et samarbeid mellom Bufdir, LDO, Kjønnsforskning.no, KUN, Likestillingssenteret, Reform og Senter for likestilling.

Etter arrangementet inviterer rektoratet til en sosial event i UiA teltet, anledningen er blant annet Senter for likestilling sitt 10 års jubileum.

Kilde: Facebook