20.september inviterer Senter for likestilling til kurs med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Kurset blir holdt i Arendal.

I høst vedtok Stortinget en ny likestillings- og diskrimineringslov. Denne ene loven vil erstatte de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene fra 2013 (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Loven vil tre i kraft fra og med 1. januar 2018. På dette kurset vil du blant annet få en innføring i den nye loven.

Kurset er gratis og åpent for alle. Mer detaljert informasjon om klokkeslett og sted kommer. Meld deg på her: https://eras.uia.no/reg.php?id=2274

Kilde: Facebook