Mer enn 1 av 20 jenter og gutter under 18 år blir utsatt for voldtekt hvert år. Vi går snart inn i i russefeiringen – en tid der ungdom er spesielt utsatt for seksuelle overgrep. Hvordan kan vi forebygge og forhindre voldtekter? Hvordan ivaretar vi rettsikkerheten til de utsatte?

Stortingets justiskomite arbeider nå med et representantforslag fra SV om å endre straffelovens bestemmelser. De ønsker å innføre krav om samtykke i voldtektsparagrafen. Knappe uken før vår debatt skal forslaget voteres over i Stortinget og vi er spente på hva utfallet blir. Vil vi debattere hvordan den nye loven vil styrke kvinners rettssikkerhet, eller vil debatten bli om hvorfor regjeringen ikke ønsker å endre loven?

Norske Kvinners Sanitetsforening og JURK - Juridisk rådgivning for kvinner utfordrer jurister og politikere til debatt. #Jabetyrja

DEBATTDELTAKERE:

Tone Bjørnson Aanderaa (Helsesøster) innleder om voldtektsproblematikken blant elever på videregående skoler.

Solveig Horne (justiskomiteen FrP)
Sandra Bruflot (fungerende leder Unge Høyre)
Kirsti Bergstø (nestleder SV, tidligere statssekretær i BLD)
Bjørnar Moxnes (leder Rødt, Stortingsrepresentant)
Rita Parnas (politiadvokat Oslo politidistrikt)
Berit Reiss-Andersen (høyesterettsadvokat, tidligere statssekretær justisdepartementet for AP)
Kari-Janne Lid (leder for avsnitt for seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt)
John Christian Elden (advokat)

DEBATTLEDER: Eirik Bergesen, tidligere diplomat i UD, skriver for Opplysningskontoret og er norsk satirist.

Arrangementet har 18 års aldersgrense. Fra klokken 20:00 blir det aldersgrense 23 år.

Kilde: Facebook