Det har vært stort engasjement blant studentene på BI om «cruisebåten utenfor kantinen». Hydrogen Viking som den store superyachten heter, tilhørte tidligere Libyas tidligere statsleder Gadaffi. Nå skal yachten få nytt liv som verdens første båt i denne størrelsen som går på hydrogen.

Det planlegges særdeles omfattende, kostbare og ikke minst teknisk innovativ ombygging av båten. Det er brukt mye midler på tekniske beregninger, og neste steg er å komme over i selve byggefasen av prosjektet. For å fortelle om dette kommer:

 • Vegard Frihammer, GEO, Green Executive Officer, Greenstat AS.
  Frihammer vil fortelle generelt om det grønne skiftet og hvordan dette påvirker ny teknologi påvirker både miljø, forskning, arbeidsplasser, økonomi, osv.

 • Per E. Berger, Daglig leder, PEGI Maritime AS.
  Berger vil formidle litt om tanken bak prosjektet Hydrogen Viking. Hvordan havnet en diktators yacht i Bergen for å bli en testplattform som igjen skal bli verdens første hydrogendrevne båt og klasserom for studenter.

 • Lars Børve, Manager Greenmakers og prosjektkoordinator i Hydrogen Viking AS.
  Børve vil fortelle kort om betydningen av dette prosjektet og om sin rolle som koordinator i et så spennende og innovativt prosjekt som Hydrogen Viking er.

  Kort oppsummering og mulighet for spørsmål.
  De vil også ha med seg vestlandets første hydrogenbil hvis noen vil se på den!

Påmelding:
https://www.bi.no/studere-ved-bi/skjemaer/heltid/hydrogen-viking-historien-bak-cruisebaten-utenfor-bi/

Velkommen i Aud 3!

Kilde: Facebook