Rikets tilstand på asylfeltet

NOAS inviterer til lansering av vår årlige statusrapport om Rikets tilstand på asylfeltet (www.riketstilstand.noas.no). Kom og hør hvordan 2017 så ut for asylsøkeres rettssikkerhet, etter siste års kraftige innstramninger i asylpolitikk- og praksis.

Hvor mange asylsøkere kommer til Norge og hvem får bli? Får asylsøkere sin grunnleggende rettssikkerhet ivaretatt? Behandler Norge mennesker på flukt i tråd med FNs flyktningkonvensjon og menneskerettighetene? Vi presenterer status på asylfeltet, og har invitert innvandringspolitiske talspersoner fra politiske partier til debatt.

Etter økning i antall asylsøkere til Norge i 2015, har stengte grenser ført til at få mennesker søkte beskyttelse her i 2016 og 2017. Innstramninger på asylfeltet i 2015 og 2016 preger behandlingen av asylsaker og utfordrer Norges internasjonale forpliktelser.

Program:
08.00-08:30: Enkel frokost og kaffe
08:30-08:40: Velkommen v/Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS
08:40-09:05: Presentasjon av Rikets tilstand på asylfeltet 2017 v/Mona Reigstad Dabour, politisk rådgiver i NOAS
09:05-09:20: Internasjonalt blikk på Norges asylpolitikk v/Pål Nesse, seniorrådgiver i Flyktninghjelpen
09:20-10:00: Politisk debatt

Velkommen!

Kilde: Facebook