Bærekraftrevolusjonen - En spennende reise eller en smertefull endringsprosess?

Bærekraft som konkurransekraft er noe deler av næringslivet har skjønt for lenge siden, selv om det fremdeles foregår mye «grønnvasking». Til tross for forekomster av grønnvasking, eksisterer det heldigvis en sterk vilje til å finne løsninger på endringene vi må gjennom for å bli et bærekraftig samfunn, i tillegg til at markedskrefter og teknologisk utvikling hjelper til med å dra oss i riktig retning. Og enda bedre; det lønner seg å være bærekraftig og de store pengene flytter seg til dem som klarer å levere gode løsningene. Alt dette til tross, samarbeidet mellom politikere, næringsliv og organisasjoner har fortsatt mye igjen før de finner takten.

Hør næringslivets, investorens, politikerens og forskerens dønn ærlige vurdering på om vi er tidlig nok ute til at det blir en spennende reise med mange muligheter. Eller er vi for sent ute, og kommer til å måtte gå gjennom en smertefull endringsprosess?

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Du møter:
Nina Jensen er CEO på forskningsskipet REV.

Tharald Nustad (46) er styreleder og hovedeier i EXP group, et investeringsfirma og en inkubator som starter, utvikler og investerer i teknologibedrifter som skal løse problemer i samfunnet og for miljøet.

Hulda Holtvedt er nasjonal talsperson for Grønn Ungdom.

Gry Rohde Norhus (47) er kommunikasjonsdirektør og ansvarlig for digitalisering og bærekraft i Siemens Norden.

Christian Strand (37) leder debatten.

Les mer om debatten her:
http://www.thewaterfront.no/

Kilde: Facebook