Informasjonsmøtet er for deg som ønsker å vite mer om hva det vil si å være fosterhjem. Du får nyttig informasjon og mulighet til å stille spørsmål. Du binder deg ikke til noe ved å delta på et informasjonsmøte.

For mer informasjon:
https://www.bufdir.no/Fosterhjem/Allekontorer/Sortland/Kursoginformasjonsmotersortland/Informasjonsmoteomfosterhjem22mars/

Kilde: Facebook