Rundt om Drammen har i disse dagene sendt ut det første nummeret i sin 30. hele årgang. Temaet i nr. 1 er «Friluftsmuseet 1». Det tar for seg den vestre delen av Friluftsmuseet – fra Hallingtunet til Numedalstunet.

Programmet på seminaret:

1. En gjennomgang av innholdet i dette nummeret:
Etter korte presentasjoner av de enkelte husene følger artikler om Langedragssetra og seterdrift, om Basolstua og husmannsvesenet, om årsrytmen i jordbruket og om Villandsætten.
I dette nummeret kan vi også lese om forfatteren Olav Sletto, om huset som tok seg en tur til Drammen, om Johan Halvorsens foreldre, om to tanter og en bestemor, om en fottur til Skrim i 1904, og vi kan lese et intervju med Turid Wickstrand Iversen.
Vi starter en ny konkurranseserie om tidligere politikere i Drammen.
Rundt om Drammen nr. 2 i år vil dekke den østre delen av Friluftsmuseet.
2. Torkild Alsvik vil fortelle om «Overtro, almanakk og jordbruk».
3. Opplesning ved Liv Evju og Torkild Alsvik fra Lisbeth Berg og Elling Holsts barnebok «Til seters».
4. Erling Sørli vil snakke om «Hvorfor driver vi med lokalhistorie».

Programmet er planlagt til omtrent en time. Men vi oppfordrer publikum til å komme med kommentarer.

Publikum kan få kjøpt både Rundt om Drammen nr. 1, 2018 og eldre nummer, eller de kan tegne seg som abonnenter

Kilde: Facebook