FADDERREKRUTTERING ER ENDELIG I GANG❕
Få med deg alle dine medstudenter og søk som fadder i dag.

Dine viktigste oppgaver som fadder er å være imøtekommende, inkluderende, vise ansvar og være et forbilde for de nye studentene.

Før nye studenter kommer til skolen om høsten, er man pliktet til å møte på et obligatorisk motivasjonskurs. Dette for å forberede studentene på hva som er lov og ikke, samtidig informere om hva man forplikter seg til som fadder og hva kontrakten du skriver under på innebærer. Kontrakten er til for å forebygge uønskede eller uforutsette handlinger og situasjoner. Datoene for dette er 17. og 18. april klokken 17.00. Mer informasjon om dette kommer senere.

GENERELL INFORMASJON:
📅 Søknadsfrist er søndag 8.april 23:59, søknader etter dette vil ikke bli mottatt.
📝 INDIVIDUELL påmelding, alle på gruppen må sende inn EGEN søknad.
👨‍👩‍👧‍👦 Det er maks 6 faddere per gruppe.


LINK TIL SØKNAD:
http://bit.ly/2tEaNIi

Spørsmål angående fadderrollen sendes til:

// English

THE BUDDY RECRUITMENT IS FINALLY OPEN❕
Gather your fellow students and send an application today.

Your main tasks as a buddy is to be including, welcoming, show responsibility, and be a role model for the new students.

As a buddy, you are obligated to attend a motivation course. This is to make sure you are informed about the rules regarding the buddyrole. You will also sign a contract which will prevent unwanted or unexpected actions and situations. The dates for the motivation course is 17th and 18th of April.

GENERAL INFORMATION:
📅 Deadline: Sunday 8. April 11:59 p.m., applications after this will not be reviewed.
📝 You HAVE to send in your OWN application. You can not apply on others people behalf.
👨‍👩‍👧‍👦 There are max 6 buddies per group.


LINK TO APPLICATION FORM:
http://bit.ly/2tEaNIi

Do you have any questions about being a buddy?
Send a mail to:

Kilde: Facebook