Hva kan Romerike fysioterapi hjelpe deg med?
Vi lager en liten "happening" og presenterer våre ulike behandling- og treningstilbud.
Stikk innom Romerike helsebygg , inngang A 9.april

Kilde: Facebook