Norge er en kompetansenasjon. Vår velferd er i stor grad basert på evnen til å forvalte naturen og drive næring på en smart og bærekraftig måte. Tyngdepunktet i norsk økonomi beveger seg nordover. Det er viktig at dette skiftet skaper grunnlag for lokal og regional vekst i nord. Hvordan kan kompetansemiljøene i Harstad møte disse mulighetene og utfordringene på best mulig måte?

Prosesser og krefter fra aktører utenfra forsøker påvirke hvordan vi forvalter våre ressurser. Det er viktig at vi har et aktivt forhold til dette og viser at vi har en balansert tilnærming til vekst og vern. Hva er markedsutsiktene for nordnorsk industri? Hvilken betydning har teknologioverføring for lønnsomhet og omstillingsevnen til næringsklynger i nord? På hvilken måte kan næring og offentlig sektor ta i bruk teknologi og kompetanse for å skape smartere samfunn og næringsutvikling? Hvordan sikrer vi livskraftige og attraktive samfunn i nord der folk vil både bo og jobbe?

I samarbeid med Troms fylkeskommune og Harstad kommune inviterer Arctic Frontiers til spennende debatt om energi, teknologioverføring og livskraftige samfunn i nord.

Ordstyrer:
Gøril Johansen, seniorrådgiver i Utenriksdepartementet, utsending til Arctic Frontiers

Panel:
Marianne Bremnes, ordfører, Harstad Kommune
Sigrid Ina Simonsen, fylkesråd for kultur og næring, Troms fylkeskommune
Stig-Morten Knutsen, direktør, Oljedirektoratet avd. Harstad
Maja Terning, spesialist i arktisk business, BusinessOulu
Geir Seljeseth, regionsjef nord, Norsk olje og gass
Siri Kindem, direktør for utvikling og produksjon nord, Statoil
Kjell Rune Henriksen, sjefredaktør, Harstad Tidende
Kriss Rokkan Iversen, viserektor, UiT Norges arktiske universitet
Trond Slettbakk, direktør, KUPA - Kunnskapsparken Nord

For spørsmål om dette arrangementet kontakt leder for Open Arctic, Maria Varteressian på epost:

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Sted: Kulturhuset (lillesalen)

Vel møtt!
------------------------------------------------------------------------------------------
Nordlig nytenkning:
Tuftet på kunnskap båret gjennom generasjoner ligger alt til rette for å tenke nytt og utvikle innovative løsninger for en verden i endring. I Troms forvalter vi fortiden, vender oss mot verden og ser mot fremtiden.

Kilde: Facebook