La Humla Suse Årsmøtet 2018

Tidspunkt: mandag 9. april 2018, kl. 16.00–20.00
Sted: Frivillighetshuset, Kolstadgata 1 på Tøyen
Meld deg inn via påmeldingsskjema: https://goo.gl/forms/MKrZhVHePkGbGiMd2 eller til Stine på

Saker som ønskes luftet/behandlet på årsmøtet må sendes til Toril på senest torsdag 22. mars.

Fra kl. 16.00 til 16.30 vil det bli foredrag:
«Snylt eller forsvinn – en masteroppgave om pollinatorkonkurranse i rødkløveråkre» v/ Helene Totland Müller

Årsmøtesaker:
Sak 15. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 16. Årsberetning for 2017
Sak 17. Regnskap for 2017
Sak 18. Budsjett for 2018
Sak 19. Forslag til vedtektsendringer
Sak 20. Mål og aktiviteter for 2018
Sak.21. Innkomne forslag (forslagsfrist 22. mars)
Sak 22. Valg (Styre, valgkomité og revisor)
Sak 23. Eventuelt

Valgkomité 2017
Kate Milosavljevic
Inger Volden

Det blir servert mat og drikke kl. 16.00 på årsmøtet. Ved påmelding orienterer du om eventuelle matønsker/allergier. Du er hjertelig velkommen selv om du ikke har meldt deg på, men da kan vi ikke garantere at det er mat til deg. Kun de som er medlem i La Humla Suse har stemmerrett, men inviter gjerne med deg andre som ønsker å bli kjent med foreningen

Kilde: Facebook