Kveldens tema: Idretts- og byhistorie.
Quizmestere: Odd Arne Helleberg og Vidar Skaar
Borgersen. Historisk sekretær Dag Kristoffersen.
Inngang kr. 50,- inkl. enkel bevertning.
Årsmøte i Lågdalsmuseets Venner
kl. 17.30 på Glitre kafe.

Velkommen!

Kilde: Facebook