Pleas scroll down for English

Velkommen til åpningen av utstillingen "Candice Breitz: Love Story" på Stavanger kunstmuseum.

Utstillingen åpnes av John Peder Egenæs, generalsekretær for Amnesty International i Norge.

Candice Breitz (f. 1972 i Johannesburg) er best kjent for sine videoinstallasjoner. Verkene hennes tar ofte utgangspunkt i enkeltindividers historier, og i sin kunst undersøker hun forholdet mellom individet og samfunnet rundt. I denne utstillingen vise vi den 7-kanals videoinstallasjonen "Love Story" fra 2016. Verket tar utgangspunkt i historiene til seks personer som av ulike grunner har flyktet fra sine hjemland, og lar to kjente skuespillere gjenfortelle deres historier. Verket problematiserer forholdet mellom «oss» og «de andre» og stiller interessante spørsmål til hva det er som fanger vår oppmerksomhet og hvem det er vi velger å lytte til.

Servering av forfriskninger.
Gratis adgang.

Hjertelig velkommen!
--------------------------------------------------------

Stavanger Art Museum is proud to announce the opening of
Candice Breitz: Love Story

The exhibition will be opened by John Peder Egenæs, Secretary General for Amnesty International in Norway.

Candice Breitz (born in Johannesburg, 1972) is a Berlin-based artist. Working with video-installations she often exploring the dynamics by means of which an individual becomes him or herself in relation to a larger community. "Love Story" from 2016 is a seven-channel installation which interrogates the mechanics of identification and the conditions under which empathy is produced. It`s based on the personal narratives of six individuals who have fled their countries in response to a range of oppressive conditions.

Refreshments will be served.
Free entrance.

Welcome!

Kilde: Facebook