På dette kuset bygger vi videre på de grunnleggende ferdighetene fra valpekurs.
Vi jobber videre med hverdagslydighet: gå pent i bånd, takle forstyrrende miljøer, hilse pent, innkalling og samarbeid mellom hund og fører igjennom lek og belønning.
Metodene som brukes er positive- og blønningsbaserte.

Datoer: 10.04/17.04/24.04/08.05/15.05 og 22.05.2018
Kl: 10.04 kl 17:30-19:00, de andre kveldene kl 17:00-19:00
Max deltakere: 6 stk
Pris:1800,-
Instruktør: Ingvar Løken

Påmelding innen: 03. april 2018

Hamar Hundeskole er et kompetansesenter for trening, opplæring og utdanning av hundefører og hundene deres. Vi tilbyr organiserte aktiviteter i form av kurs, treningsgrupper, privat timer og drop-in treninger, både i helger og på ukedager. Aktivitetene våre ledes av kompetente instruktører med formell utdanning og personlig erfaring innen de fagfelt de underviser i. Det er også mulig å leie lokaler og områder hos oss til egentrening, kurs med eksterne instruktører eller til mindre treningsgrupper.

Kilde: Facebook