Kongespeilet: Håndskrifttradisjon og overlevering ved Nina Stensaker.

Kongespeilet er det mest betydningsfulle litterære verket fra norsk middelalder. Det ble sannsynligvis skrevet i 1250-årene, og var trolig først og fremst en lærebok for Håkon Håkonssons sønner, Håkon unge og Magnus (senere Lagabøte). Verket er skrevet som en dialog mellom far og sønn, og er delt inn i tre hoveddeler: kjøpmann, hird og konge. Sønnen søker kunnskap og visdom hos sin far for å finne «de rette sedelige hovedveiene» og unngå å havne på villstier som så mange andre folk. Alle som ønsker å vite noe om god, høvisk oppførsel og høflig tale vil i denne boken kunne se dette som i et speil.

Verket er i dag overlevert i flere håndskrifter og fragmenter, både norske og islandske. Imidlertid er ingen av disse håndskriftene fullstendige, men sammen utfyller de hverandre slik at teksten likevel er bevart i sammenheng.

Foredrag holdes i auditorium med 160 plasser. Utstyrt med teleslynge. Varighet 45 - 60 min.

Årskort i Bymuseet: kr. 1000/BT Fordel kr. 800 gir gratis inngang til alle våre ni museer, omvisninger, konserter, utstillinger, familiedager og foredrag.

Voksen kr. 90
Student kr. 45
BT Fordel kr. 70

Gullskoen Museumkafè har ekstra gode tilbud i
forbindelse med mandagsforedragene.

Kilde: Facebook