Velkommen til Fortellinger på Festningen onsdag 4. april 2018 kl. 19 på Bryggens Museum.

Barndom og Buekorps ved Bergenhus ved forfatter og lokalhistoriker Jo Gjerstad.

Alle foredrag er gratis. Musikere fra Sjøforsvarets musikkorps innleder foredragene.

Hjertelig velkommen!

Fortellinger fra Festningen er et samarbeid mellom Bergenhus Kommandantskap, Bymuseet i Bergen og Sjøforsvarets musikkorps.

Koengen er åpen for parkering fra kl. 18.30 til 20.30

Gratis adgang!

Kilde: Facebook