Sikringskurs 1 - trampett

Dette er et etterutdanningskurs på trener 1 i den nye trenerstigen, men man trenger ikke godkjent trener 1 for å delta på kurset !!.
Dette kurset er påkrevd av forsikringsselskapet og forbundet for være instruktør/trener på trampett i sal. Det er obligatorisk deltagelse på deler av kurset,
nærmere info ved kursstart!

NB!!
Deltakere MÅ fylle 16 år det året man deltar på kurset.
Man kan ikke praktisere/instruere før fylte 16

Kurset må tas i sin helhet for å få det godkjent.

For hvem: Alle trenere og hjelpetrenere som benytter trampett.

Ta med treningstøy, skrivesaker, mat og drikke. Kurset er praktisk og forplikter aktiv
deltakelse.

Sted: Staghallen, Holmejordet Stavern
Antall plasser: 25 plasser
Klokkeslett: 10:00 – 16:00 begge dager
Pris: 1.200,-

Instruktør: Lars Gunnar Risa

Påmelding skjer til (bruk påmeldingsskjema !!!)

Kontaktperson: Lars Gunnar Risa

Kilde: Facebook