Hjelpetrenerkurs
Dette er det eneste kurset man kan ta i den nye trenerløypa, uten å ha godkjent
trener 1 kurs. Kurset tar utgangspunkt i Idrettens Grunnstige/Gymlek konseptet og
bygger på grunnleggende ferdigheter og holdninger som er viktig i en hjelpetrener
rolle! MEGET viktig og bra kurs !!!
Kurset går over en dag (6 skoletimer).

Kilde: Facebook