Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkalling og saklisten.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle årsberetning.
5. Behandle regnskap.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
a. Medlemskontingenten er foreslått fjernet for 2018.
8. Vedta klubbens budsjett.
a. Budsjett i henhold til praksis for 2017, løpende i forhold til avvikling av visekvelder.
b. Eget budsjett for Visefestival og lignende arrangementer.
9. Foreta følgende valg for styret:
a. Leder Kenneth Mikalsen På valg i 2018
b. Styremedlem Ivar Nygaard På valg i 2018
c. Varamedlem Njål Stava På valg i 2018
d. Nestleder Torfinn Edland På valg i 2019
e. Sekretær Randi Engelsvold På valg i 2019
f. Kasserer Randi Engelsvold På valg i 2019

Kandidater til styret sendes skriftlig til styrets leder Kenneth Mikalsen
innen 16.03.18:

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig til styret og være tilgjengelig
innen 16.03.2018:

Kilde: Facebook