NMMAF invitere alle våre medlemmer til den første ekstraordinære generalforsamlingen i vår historie.

Anledningen er NMMAFs innmelding i Norges Kampsportforbund (NKF) og videre innmelding i Norges Idrettsforbund (NIF).

Sted: Kantinen på Idrettens Hus ved Ullevål Stadion.
Adresse: Sognsveien 73, 0854 Oslo
Tidspunkt: 17. Mars 2018 klokken 1400

Den viktigste saken er et demokratisk valg av styre til NMMAF som en del av prosessen i vår innmelding i NKF/NIF.

Kilde: Facebook