Biblioteket i Knarvik set psykisk helse på dagsorden i 2018. Det vert temakveldar med ulike innfallsvinklar.

Denne kvelden er det bipolar liding som står på programmet. Det er fullt mogeleg og delta på denne sjølv om du ikkje var med på temakvelden i januar.

Overlege og psykiater Anneli Ertesvåg Eimhjellen held foredrag. Svein Nygaard vil snakke om si og andre sin erfaring med det og ha ei bipolar liding.

Anneli Ertesvåg Eimhjellen arbeidar ved Bjørgvin DPS. (https://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/bjorgvin-distriktspsykiatriske-senter)

Svein Nygaard er erfaringskonsulent og kjem frå Bipolarforeningen. (https://www.bipolarforeningen.no/)

Arrangementet er i samarbeid med Hordaland fylkesbibliotek.

Arrangementet er gratis.

Alle er velkomne!

Kilde: Facebook