Biblioteket i Knarvik set psykisk helse på dagsorden i 2018. Det vert temakveldar med ulike innfallsvinklar.

Denne kvelden er det bipolar liding som står på programmet. Det er fullt mogeleg og delta på denne sjølv om du ikkje var med på temakvelden i januar.

Rune Mjanger, avdelingsoverlege og spesialist i psykiatri, held foredrag. Svein Nygaard vil snakke om si og andre sin erfaring med det og ha ei bipolar liding.

Rune Mjanger (f. 1953). Cand.med 1979. Allmennlege/kommunelege og spesialist i allmennmedisin til år 2000. Deretter i psykisk helsevern, både innan allmennpsykiatri og psykose. Overlege og spesialist i psykiatri i Bjørgvin DPS sidan 2005.

Svein Nygaard er erfaringskonsulent og kjem frå Bipolarforeningen. (https://www.bipolarforeningen.no/)

Arrangementet er i samarbeid med Hordaland fylkesbibliotek.

Arrangementet er gratis.

Alle er velkomne!

Kilde: Facebook