Tidligere ansatte ved Solberg Spinderi inviteres til en konsert med Lars Klevstrand for å markere starten av 200-jubileet for Solberg Spinderi i 2018.

Lars Klevstrand vil på denne konserten synge gamle arbeiderviser. Lars Klevstrand (født 1949 i Drammen) er en norsk visesanger og komponist, utdannet ved Norges musikkhøgskole. Klevstrand har vært en viktig profil
i norsk visemiljø siden 1960-tallet.

Tidligere ansatt ved spinderiet og leder for Siftelsen Verkstedet
Tore Wilthill vil ønske velkommen og forteller litt om historien til stedet.

Lett bevertning og Smia Pub er åpen etter minikonserten.
Påmelding sendes til eller tlf. 907 22 697/905 24 543 innen 12. mars.

Lars Klevstrand spiller en ny konsert i Verkstedet kl. 19.00.
Billettpris kr. 250. Billetter kan kjøpes på Nedre Eiker kulturkontor, Mjøndalen eller på Siftelsen Verkstedets Facebookside.

Arrangører Stiftelsen Verkstedet–Industri og kulturhistorisk senter og Nedre Eiker kommune - Kultur og fritid

Kilde: Facebook