Håkon Blekens «Korsvei» vil nå få fast plassering i Nordre sideskip i Nidarosdomen.

Korsveien er en serie på 15 malerier om Jesu lidelseshistorie og ble opprinnelig laget til St. Olav katolske kirke på 70-tallet. Da bildene ikke fikk plass i den nyoppførte kirken, åpnet det seg en mulighet for at billedserien Korsveien kunne tilbys domkirken og menigheten.

Etter nyåpningen inviterer vi til Orgelmeditasjon kl 13:30.

Vi minner også om at vi denne kvelden får besøk av Engegårdkvartetten som sammen med Biskop em Tor B. Jørgensen fremfører J Haydns "Jesu syv siste ord på korset"

Kilde: Facebook