Skjærtorsdagsmessen feires som en festmesse til minne om nattverdens innstiftelse. Mot slutten tones lovsangen ned. Alteret avkles og lysene slukkes. Vi nærmer oss påskens store drama.

Bibeltekster:
- Jer 31,31–34 - Den nye pakt
- Hebr 10,19–25 - Frimodighet og bekjennelse
- Luk 22,14–23 - Nattverden

Offerformål:
- KFUK/KFUM Gloabal
- - Det er mulig å sende gaven på Vipps - til konto 85000

Nattverd

Medvirkende:
- Domprost Ragnhild Jepsen
- Trondheim Vokalensemble
- Domkantor Magne H. Draagen

Kilde: Facebook