Messen begynner i totalt mørke. Påskelyset tennes i vest etter at presten har ropt en proklamasjon. Så blir påskelysets flamme spredt til alle lysene i menigheten mens prosesjonen går framover og den store påskelovsangen synges.

Når vi synger Gloria kommer det elektriske lyset på og kirkeklokkene ringer.

Alle i menigheten tenner sitt lys igjen og går syngende ut.Gudstjenesten slutter med at liturgene roper den gamle påskehilsenen: Kristus er oppstanden! Menigheten svarer: JA, han er sannelig oppstanden!

Nattens bibeltekster:
1 Mos 1,1–5;1,26–2,2 - Gud skaper lyset og menneskene
2 Mos 14,1–22 - Sivsjø–underet
Rom 6,3–11 - Forenet med Kristus i dåpen
Mark 16,1–8 - Jesus står opp

Offerformål:
Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon. De jobber med å endre de grunnleggende årsakene til fattigdom og urettferdighet i verden gjennom politisk påvirkning og informasjonsarbeid. Bevegelsen er partipolitisk uavhengig og baserer seg på frivillighet.
Det er mulig å sende gaven på vipps - til konto 85001

Nattverd

Gudstjenesten avsluttes med at hele menigheten går ut på Vestfrontplassen med tente lys. Lyset symboliserer budskapet om den oppstandne Kristus som bringes ut i verden.

Medvirkende:
- Domprost Ragnhild Jepsen
- Trondheim Vokalensemble
- Sangere fra Nidaros domkor og Nidarosdomens oratoriekor
- Domkantor Karen Haugom Olsen, dirigent
- Domkantor Petra Bjørkhaug, orgel

Kilde: Facebook